40'cloud - Nền tảng kết nối chủ hàng và forwarder

2000

Chủ hàng

2000

Forwarder

50000

Báo giá

10000

Đơn hàng

5

năm kinh nghiệm

Platform hỗ trợ quản lý hậu cần, vận chuyển hàng hóa cho các đơn vị giao nhận vừa và nhỏ. Thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành hướng đến chất lượng và sự tối ưu.

testimonials

Liên hệ